معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در اختتامیه سومین جشنواره شتاب ملی سخن می گفت با تاکید بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ نوآوری کشور گفت: اگر اکوسیستم نوآوری در کشور درست کار کند فرایند رسیدن ایده به بازار با حمایت دولت و سرمایه گذاران خطرپذیر به راحتی انجام اجرا می رسد.
وی با اشاره به مشکلاتی که در کشور در مسیر این فرایند وجود دارد تاکید کرد: مشکلات هر بخش از این فرایند باید به صورت مجزا شناسایی، ارزیابی و به صورت پروژه ای حل گردد و بازار به عنوان نقطه نهایی این فرایند در کشور با مشکلاتی مضاعفی روبروست کهدر این بخش حمایتهای باید به صورت ویژه ای اتفاق بیفتد.
وی راه حل تعریف فرایندی کارا برای نوآوری کشور را دولتی ندانست و تاکید کرد: اگر انتظار موفقیت در این حوزه را داریم باید از توان بخش خصوصی استفاده کنیم. وی همچنین تاکید کرد که هر پیشنهادی که بتواند این مهم را محقق کند را به جد حمایت خواهیم کرد.
مسعود برومند برخی از تعاریف از VC ها را کامل ندانست . گفت: سرمایه گذاران خطر پذیر باید چونان فرزند خود ایده پردازان را راهنمایی و حمایت کنند تا ایده های آنها به سرمنزل مقصود برسد و طبیعتاً سود خود را نیز از این حمایت خواهند برد.
وی کمبود سرمایه گذاران خطرپذیر از بخش خصوصی در کشور را نقص در این بخش دانست و افزود باید تمام تلاش خود را برای تامین پشتوانه های قانونی این بخش به کار بندیم. برومند همچنین خواستار تدوین قوانینی شد که بتواند دست پارک ها را برای حمایت هر چه بیشتر از ایده ها باز بگذارد