شهرام شکوهی، رئیس هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق 2 و 4 فناوری:

دومین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق 2 و 4 فناوری روز سه شنبه 13مهر 95 در پارک علم و فناوری یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، شهرام شکوهی، رئیس هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق 2 و 4 فناوری با اشاره به اهمیت موضوع حفظ، نگهداشت و ارتقاء توانمندی های سرمایه های انسانی پارک های علم و فناوری گفت: پارک های علم و فناوری در کشور بر پایه دانش و تلاش جوانانی شکل گرفت که کل فرایند مطالعات، بومی سازی و پیاده سازی پارک ها را با عشق و علاقه و ایمان به نیاز کشور به توسعه فناوری به انجام رساندند.

وی اضافه کرد: این جوانان امروز بعضا بیش از 15 سال سابقه فعالیت در پارک ها دارند اما متاسفانه وضعیت مشخص و پایداری در ساختار و بدنه پارک های علم و فناوری ندارند.

معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد حفظ دانش و تجربه تجمیع شده در سرمایه های انسانی امروز پارک ها را ضروری دانست و گفت: حداقل کاری که می توان برای این سرمایه ها انجام داد روشن نمودن وضعیت استخدامی این افراد است.

همکاری وزارت علوم و سازمان امور استخدامی کشور در تخصیص سهمیه مناسب به پارک های علم و فناوری و پیگیری از سوی مقامات وزارت علوم تحقیقات و فناوری می تواند در پیشبرد اهداف کشور در حوزه توسعه فناوری گامی موثر باشد.