معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم :

روابط عمومی پارک و به نقل از وزرات علوم، سید جواد ساداتی نژاد افزود: با راه‌اندازی این سامانه افراد می توانند بصورت مستقیم و به روز هر تغییری راکه در مقررات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری ایجاد می شود، دریافت کنند.

ساداتی نژاد در خصوص چگونگی گرد آوری و تدوین مجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم اظهار داشت: پس از ایجاد اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات درسال جاری، گردآوری این مجموعه به عنوان اولین کارمدون این اداره کل محسوب می شود و به روشی تهیه و تنظیم شده تا امکان رضایت مراجعان فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ارتقا ساختار ادارات حقوقی دانشگاه‌های کشور به اداره کل در راستای اهمیت جایگاه بخش حقوقی در این مراکز گفت: در همین راستا ایجاد سایت مستقل دفتر حقوقی و همچنین انتشار خبرنامه حقوقی وزارت علوم جهت اطلاع‌رسانی به ادارات کل حقوقی دانشگاه‌های کشور در آینده نزدیک انجام می شود.

  • ۵ اسفند, ۱۳۹۱