به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از وزارت علوم ، طراحی و اجرای سامانه دبیرخانه تشخیص صلاحیت رتبه‌بندی و صدور مجوز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، یک سال گذشته در دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) آغاز شده است که این سامانه امروز با حضور محمد مهدی نژاد نوری، معاون پژوهشی وزیر علوم در این وزارتخانه رونمایی شد.

مهدی‌نژادنوری در مراسم رونمایی از سامانه دبیرخانه تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و صدور مجوز شرکتها و موسسات دانش بنیان در وزارت علوم گفت: برخی افراد معتقدند که وزارت علوم ریسمان مناسبی برای پارکها و شرکتهای دانش بنیان نیست، اما با تغییر نام این وزارتخانه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بستری فراهم شده که این مطالبات در این وزارتخانه پیگیری شود.
معاون پژوهش و فناوری افزود: طی سالهای اخیر رشد و توسعه پارکهای علم و فناوری و قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان در وزارت علوم صورت گرفته است. وی در ادامه گفت: زمانی که فعالیتهای مربوط به پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان در درون یک نهاد مدیریت شود، تعاملات بیشتر و اثربخشی‌ بهتری به همراه خواهد داشت.
مهدی نژادنوری با بیان اینکه پارکهای علم و فناوری کشور در سه تا پنج محور اصلی فعالیت می‌کنند، گفت: 80 درصد فعالیت پارکهای علم و فناوری براساس محورهای اصلی آنها صورت می‌گیرد و تنها 20 درصد فعالیت آنها اقتضایی است. وی بیان داشت: بعد از کشور چین، ایران در قاره آسیا به موضوع گسترش زیرساختهای لازم برای پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان توجه کرده است.
معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: یکی از بخشهای اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است که شرکتهای دانش بنیان مهمترین عنصر برای این امر به شمار می‌رود. مهدی نژاد نوری اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران نیاز به نوآوری و جهش دارد که این نیاز با افزایش جمعیت فناوران صورت خواهد گرفت و شرکتهای دانش بنیان می‌توانند این نوع جهش‌ها را رقم بزنند. وی تصریح کرد: برای حفظ کمیت و کیفیت پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان باید رتبه بندی این مراکز مدنظر قرار گیرد. معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: در حال حاضر 31 پارک علم و فناوری، 117 مرکز رشد، 2700 شرکت دانش بنیان و 19 هزار نفر فناور در کشور وجود دارد. مهدی نژاد نوری تصریح کرد: در حال حاضر پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان سهم عمده و قابل توجهی در اقتصاد ملی ندارند که این گزینه باید تقویت شود. گفتنی است این سامانه بر اساس قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان که از سال 89 مصوب شده است، انجام شده که بر این اساس مصداقهای دانش بنیان بودن شرکتها، حمایتها، شناسایی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی در آن تعیین می‌شود
  • ۲۱ مهر, ۱۳۹۱