به گزارش روابط عمومی پارک، در این کارگاه آموزشی موضوعاتی همچون ابزار و فرآیندهای توسعه تجارت ایران، روشهای دستیابی به منابع و اطلاعات تجارت از طریق اینترنت، آشنایی با سیستم انتخاب صادرکنندگان نمونه در بخش دانش بنیان مطرح می‌شود.

همچنین جلسه پرسش و پاسخ، با حضور دکتر نهاونیان، معاون کمکهای تجاری‌سازی سازمان توسعه تجارت ایران و دکتر دلیری، مدیرکل تبادل فناوری و توسعه کسب و کار معاونت علمی ریاست جمهوری برپا خواهد شد.

  • ۱۲ خرداد, ۱۳۹۲