به گزارش روابط عمومی پارک، در این سفر جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری طبس با حضور دیگر اعضای شورا و متقاضیان برگزار شد و حاضران جلسه جهت استفاده از تسهیلات مرکز رشد به ارائه طرحها و ایده های خود پرداختند و در مورد استقرار آنها تصمیم گیری شد.

سپس در جلسه ­ای که با حضور طالبیان مقدم فرماندار طبس، ابراهیم زاده معاون فرمانداری طبس، سجادی مدیر مرکز رشد طبس، قیومی مدیر دفتر مراکز رشد و خامسی مدیر طرح و برنامه پارک در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای مرکز رشد فناوری طبس، مشکل تأمین و توسعه فضای کاری این مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدعلی امراللهی، رییس پارک علم و فناوری یزد با اشاره به دستاوردهای مرکز رشد فناوری طبس و استعدادها و ظرفیتهای بزرگ شهرستان، آمادگی کامل پارک علم و فناوری یزد را برای کمک به رفع نیازمندیها و توسعه این مرکز اعلام داشت.

در ادامه این جلسه، فرماندار شهرستان طبس با تشکر از مسؤولان پارک علم و فناوری یزد، بر لزوم توسعه فیزیکی فضای کاری مرکز رشد فناوری طبس و مساعدت هرچه بیشتر فرمانداری این شهرستان برای حل این مشکل تاکید کرد. وی خواستار تلاش بیشتر مرکز رشد فناوری برای معرفی بهتر مؤسسات فناور و استعدادهای جوانان طبس شد.

  • ۴ بهمن, ۱۳۹۱