جناب آقای دکتر زارع ضمن معرفی بیشتر خود در خصوص فعالیت های مرکز پژوهش های راهبردی بسیج اساتید استان یزد توضیحات بیشتری ارائه فرمائید:
اینجانب احمد علی زارع مهرجردی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و دارای بیش از 32 سال سابقه اجرایی در مسئولیتهای مختلف.
در راستای فرامین مقام معظم رهبری و برنامه چهارم و پنجم کشور در زمینه تولید علم و جنبش نرم افزاری و جهاد علمی بسیج اساتید کشور به منظور تعمیق بخشیدن به فعالیتهای علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی عضو بسیج اساتید مرکز پژوهشهای راهبردی را در سطح استانها راه اندازی نمود و هدف از تشکیل این مرکز :
1- شناسایی بیشتر اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه های علمی
2- تشکیل حلقه های علمی در سه شاخه اصلی فنی ، مهندسی راهبری ، علوم پایهراهبردی و علوم انسانی راهبری در موضوعات مختلف.
3- تدوین طرحهای پژوهشی راهبردی توسط اساتید عضو حلقه ها
4- حمایت از پروژه ها از طریق این مرکز و رایزنی در جهت انجام طرحهای فوق و تامین منابع مالی آنها از طریق موسسات ذیربط و متقاضی طرحها اعم از بخش خصوصی و دولتی .
بطور کلی مهمترین هدف این مرکز سازماندهی و سرعت بخشیدن به امور پژوهشی و انجام امور ستادی در جهت تشویق و ترغیب پژوهشکران و حمایت ویژه از آنها که از مهمترین رهنمودها مقام معظم رهبری در این جهت است.
لذا بنده از همین تریبون از تمامی اساتید و پژوهشگران دعوت می کنم با مراجعه به دفتر این مدیریت واقع در مرکز فناوری اقبال طرح های پیشنهادی خود را ارائه و ما را در توسعه هدفمند استان یاری نمایند.
  • ۴ تیر, ۱۳۹۰