علی زینی وند در نشست هم اندیشی با کار آفرینان حوزه فناوری اظهار داشت: منبع مالی به تنهایی هیچگاه باعث توسعه کشور نشده است و تزریق پول به جامعه تا زمانی که فعالیت ها بر پایه دانش صورت نمی گیرد، یک سم مهلک است.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، نشست هم اندیشی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد با کار آفرینان حوزه فناوری، صبح روز سه شنبه 5 دی ماه با حضور رییس پارک علم و فناوری یزد، معاون فناوری و نوآوری پارک و جمعی از مدیران عامل شرکت های فناور در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
علی زینی وند در این نشست اظهار کرد: نقش دولت در اقتصاد نقش تسهیلگر است و نباید برای رونق و توسعه فعالیت ها منتظر دولت ماند و نگران کمبود بودجه دولت بود.
وی با اشاره به پتانسیل خوب نیروی انسانی در یزد ادامه داد: جهت گیری اقتصادی استان در این دوره تکیه بر دانش و تکنولوژی های به روز با استفاده از نیروی انسانی است و حوزه علم وفناوری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح وتغییر رفتارها و دیدگاه ها در خصوص ایجاد اشتغال عنوان کرد: در حال حاضر برای ایجاد اشتغال روی تامین منابع تمرکز می کنیم که این دیدگاه درستی نیست و باید بتوان با فکر جدید و نیاز سنجی بازار اشتغال زایی کرد.
این مقام مسئول افزود: منابع مالی، زمان و راهبردهای استان را در بخش اقتصاد باید در مشاغل خرد و در صنایع بزرگ به صورت عادلانه تقسیم کرد زیرا هر کدام نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا می کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: تفسیر درست اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت های نهفته استان است که مورد بی توجهی قرار گرفته و شرکت های دانش بنیان و فناور یکی از این ظرفیت ها محسوب می شوند.
زینی وند فراهم شدن زمینه های ورود مدیران عامل شرکت های دانش بنیان به اتاق های فکر و سیاست گذاری استان را یکی از برنامه های آینده تیم اقتصادی استان دانست و بر حضور این شرکت ها در کارگروه های پژوهش و فناوری و اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
وی توجه به بازاریابی و نیاز سنجی بازار برای تولید محصول مورد نیاز را یکی از راهکارهای حل مشکلات شرکت های فناور عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد در پایان خواستار کمک شرکت های فناور در ارائه طرح های گردشگری، محیط زیست و صنایع کم آبخواه برای استان شد.
گفتنی است در این جلسه مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک یزد نیز مسائل و دغدغه های خود را مطرح کردند.