در این جلسه پس از خوشامدگویی آقای حسینی رییس اداره خدمات تخصصی به حضار جلسه در مورد چگونگی راه اندازی پرتال بحث و گفتگو شد . به گفته مدیر عامل شرکت مجری کلیه خدمات و اطلاعات پارک در این پرتال برای تمامی مخاطبان ، پژوهشگران و کلیه موسسات علمی و تحقیقاتی قابل دسترسی می باشد . آقای کاظمی افزود فرایندهای پذیرش و استقرار در پارک ( دوره مستقل )، پذیرش و استقرار در مراکز رشد ( دوره پیش انکوباتوری و دوره انکوباتوری )، پذیر ش و استقرار در مرکز نوآوری پارک و ارزیابی موسسات مستقر در مرکز رشد هم اکنون از طریق پرتال قابل دسترسی برای موسسات و عموم مردم می باشد . در ادامه آقای مهندس حسینی بر لزوم عضویت کلیه موسسات پارک در پرتال پارک علم و فناوری یزد به آدرسhttp://ystp.ac.ir تاکید نمود و از امکان راه اندازی پست الکترونیکی و سایت برای موسسات خبر داد.

  • ۸ دی, ۱۳۸۹