طی مراسمی، تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد روز یکشنبه پنجم مرداد ۹۹ به امضای محمد مهدی لطفی، رئیس پارک یزد و مهدی سالاری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد رسید.

راه‌اندازی و مدیریت مرکز نوآوری در محل تامین شده توسط سازمان، حمایت مالی بلاعوض از طرح های پذیرفته شده در قالب آیین‌نامه‌های مرکز نوآوری، هدایت طرح های خاتمه یافته دارای پتانسیل تجاری سازی به مراکز رشد، مدیریت مرکز رشد مطابق با آیین نامه های پارک از طریق تشکیل شورای راهبری با همکاری طرفین و کمک به ایجاد بازار برای موسسات تحت پوشش ازطریق کمک به شرکت در نمایشگاه ها از جمله تعهدات پارک علم و فناوری یزد و تامین فضای مناسب و تجهیزات موردنیاز فعالیت‌های نهادهای فناوری مورد توافق، هدایت انجمن های تابعه برای همکاری با مرکز رشد و مرکز نوآوری، ایجاد ساز و کارهای داخلی لازم برای توسعه همکاری با پارک از جمله تعهدات سازمان نظام مهندسی در این تفاهم نامه بود.