فاز نخست مرکزنوآوری و توسعه فناوری سرامیک ایران شامل آزمایشگاه مرجع سرامیکی خوشه کاشی و سرامیک با حضور اصغر مصاحب،معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این مراسم که با حضور سیدمجتبی حسینی پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد, علی عزالدینی، رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان یزد، نصرالله شریف فرد، نائب رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور برگزار شد، ضمن تبیین اهداف مرکز و جایگاه بخش های مختلف آن در نهادینه کردن چرخه نوآوری و رفع نیازهای فناورانه صنعت سرامیک، با پیشنهاد معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور، پلتفرم تأیید شد.
ضروری است با توجه به حضور مؤثر بخش خصوصی صنعت سرامیک کشور، زنجیره ارزش این مرکز بعنوان یک هدف بلند مدت مورد حمایت مدیریت استان و توجه بخش خصوصی بعنوان پروژه پیشران در صنعت سرامیک قرار گیرد.