در این جلسه آقای دکتر یار احمدی با تقدیر و تشکر از فرمانداری مهریزاز اینکه مجدانه پیگیر راه اندازی مرکز رشد فناوری در این شهرستان شدند قدردانی نمود و خاطر نشان کرد مراکز رشد شهرستانی ، با محوریت تخصصی پایه گذاری می شود ، مثلا مرکز رشد فناوری بافق با محوریت معدن ، میبد با محوریت کاشی و سرامیک ، ابرکوه با محوریت معماری ، تفت با محوریت گردشگری و کشاورزی و دیگر مراکز با محوریت خاص و پتانسیلهای منطقه ای ایجاد شده ، و در راستای ایجاد مرکز رشد مهریز نیز باید به دنبال پتانسیلهای خاص این منطقه باشیم تا مرکز رشد را به سمتی هدایت کنیم که مراکز پژوهشی و تحقیقاتی نیز به دنبال آن فعالتر گردند تا در نهایت بتوانند بازارهای داخلی و خارجی را درنوردند.

دکتر یاراحمدی در ادامه افزود : هر مرکز رشد دارای دو شورا، شامل شورای سیاستگذاری و شورای پذیرش است که عمدتا از اعضای هیئت علمی دانشگاهی می باشند و نخبگان علمی و پژوهشی نیز در این شورا ها می توانند عضو باشند .

در ادامه آقای قیومی مسئول مراکز رشد فناوری به چگونگی راه اندازی مرکز رشد پرداخت و گفت در راه اندازی مرکز رشد می توان از دانشجویان و نخبگان شهرستان نیز استفاده کرد.

وی در این جلسه پیشنهاد کرد که با برپایی یک گردهمایی در شهرستان و با دعوت از این عزیزان با ایجاد انگیزه ، شناسایی افراد نخبه از آنها در راه اندازی و در پیشبرد اهداف مرکز بهره مند شوید.

در ادامه ضمن بازدید از ساختمان در نظر گرفته شده برای ایجاد مرکز رشد فناوری در این شهرستان در خصوص تجهیز و بازسازی آن تصمیم گیری شد.

  • ۱۵ اسفند, ۱۳۹۰