به نقل از مرکز رشد فناوری میبد

با پذیرش این دو شرکت هم اکنون 7 شرکت انکوباتوری و 9 هسته پیش انکوباتوری در مرکز رشد میبد مستقر هستند .

  • ۲۰ دی, ۱۳۸۹