به گزارش روابط عمومی پارک، در ابتدای جلسه آقای دکتر امراللهی ریاست محترم پارک ضمن خیر مقدم و تبریک حلول ماه مبارک رمضان پیشینه‌ای از شکل گیری طرح منطقه ویژه علم و فناوری یزد و فرآیند تصویب آن در کمیسیون دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) ارائه کرد و در ادامه جلسه آقای مهندس رحیمی، مسئول راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری یزد به ارائه گزارشی جامعی از منطقه ویژه در قالب پاورپوینت پرداخت. پس از بحث و بررسی و تبادل نظر مقرر شد ضمن تشکیل جلسات کارشناسی به صورت مستمر موضوع بازنگری شرح خدمات و انتخاب مشاور تا دو هفته آینده نهایی شود.

  • ۲۴ تیر, ۱۳۹۲