دوره ی آموزشی آشنایی با پارک علم و فناوری یزد روز چهارشنبه 27 تیر 97 با هدف آشنایی شرکت‌های پیش رشد و دیگر شرکت های مستقر در پارک، به همت واحد طرح و برنامه و روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در مرکز اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این دوره آموزشی سید محمد خامسی، مدیر روابط عمومی و مدیر طرح و برنامه، با اشاره به تاریخچه شکل گیری پارک های علم و فناوری در دنیا، پارک علم و فناوری یزد را به عنوان دومین پارک علم و فناوری تاسیس شده در ایران معرفی کرد‌.
در ادامه نیز الهام خدابنده، مدیرعامل شرکت روماک ( مجری روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد) با اشاره به ساختار برون سپاری شده روابط عمومی پارک یزد که برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است گفت: این موضوع فرصتی است برای معرفی هرچه بهتر شرکتهای فناور پارک یزد به مخاطبین که قطعا با همکاری، همراهی و ارتباط نزدیک آنها با این واحد می تواند اتفاق بیفتد.
کارشناس واحد طرح و برنامه نیز در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در زمینه واحدهای مختلف پارک و فعالیت های آنها، ساختار ستادی پارک و قوانین و آئین نامه های مصوب، وظایف قانونی شرکت ها در مقابل پارک را بیان کرد.
در پایان مدیران عامل حاضر در این دوره، ضمن بازدید از واحدهای مختلف مرکز اقبال، مشاوره های لازم برای کسب و کار خود را از سخنرانان دریافت کردند.
شایان ذکر است دوره های آموزشی پارک علم و فناوری یزد، توسط واحد ارزیابی و خدمات فناوری این مجموعه طراحی، برنامه ریزی و اجرا می‌گردد.