دوره های آموزشی بازاریابی تخصصی کالا در حوزه نفت و گاز، ۲۴ و ۲۵ مهر ۹۸ در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در روز نخست این دوره آموزشی دو روزه، ابوالفضل خراط، مدیر فن بازار شرکت ملی گاز ایران و حمید نجفی، رئیس امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران به ترتیب مباحث مربوط به بازاریابی تخصصی کالا در حوزه نفت و گاز و توسعه بازار شرکت های دانش بنیان در حوزه نفت و گاز را مطرح کرده و در پایان، جلسات B2B برگزار شد.
در روز دوم دوره نیز هادی الله یاری، مسئول بومی سازی شرکت مپنا (دفتر معاونت ریاست جمهوری)،توسعه بازار شرکت های دانش بنیان در گروه مپنا را مطرح و جلسات B2B برگزار شد.
گفتنی است، این دوره آموزشی دو روزه توسط پارک علم و فناوری یزد و شرکت رابین توسعه پیشداد رایان برگزار شد.