به گزارش روابط عمومی پارک، در ابتدای این جلسات آقای خامسی، مدیر طرح و برنامه پارک لزوم و اهمیت استفاده از این سامانه را برای موسسات تشریح و مهندس چرومی، نماینده شرکت مجری در ادامه چگونگی استفاده از این سامانه را بدانها آموزش دادند.

گفتنی است سامانه جامع مدیریت پارک و مراکز رشد پارک علم و فناوری یزد که از این پس پل ارتباطی پارک و موسسات خواهد بود از چندی پیش خریداری و تا به امروز فرآیندهای مراکز رشد آن بومی سازی شده، عملا با برگزاری این دوره آموزشی در فاز مراکز رشد، وارد مرحله اجرا می شود.

شایان ذکر است بومی سازی فرایندهای پارک در حال اجراست و همزمان با اتمام آن دوره آموزشی ویژه موسسات چند مستاجره پارک علم و فناوری یزد نیز برگزار خواهد شد.

  • ۵ آبان, ۱۳۹۱