دهمین نشست شورای سیاست گذاری پارک علم و فناوری یزد سه شنبه 21 اردیبهشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه اهداف برنامه راهبردی پارک ارائه و پس از بررسی و اظهار نظر اعضا نهایی و مصوب شد.

گفتنی است، تدوین چهارمین برنامه راهبردی پارک از ابتدای سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و پس از حدود یک سال کار عملی، در این جلسه نهایی شد.