جلسه دفاع از طرح قلم تراش نیمه خودکار، دوشنبه 25 تیر ماه 98 در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این طرح دستگاهی است که می تواند قلم نی های کتابت و مشقی را بتراشد و از خطرات و هزینه های تراشیدن قلم نی به روش سنتی بکاهد.
شهاب الدین شیخعلیشاهی، مجری طرح در توضیح آن گفت: دستگاه قلم تراش نیمه خودکار در دو شکل و کاربرد سیار و ثابت طراحی شده که حالت سیار آن وزن کمی داشته و برای استفاده دانش آموزان مناسب است و حالت ثابت آن بر روی میز نصب شده و ابعاد و وزنی بزرگتر از حالت سیار خود دارد.
شیخعلیشاهی افزود: این دستگاه همچنین می تواند قلم نی را قط بزند و چون قسمت قط زنی دستگاه ثابت نیست، استفاده کننده می تواند قلم نی خود را برای انواع خطوط و با شیب دلخواه قط بزند.
وی افزود: دستگاه قلم تراش نیمه خودکار برای افراد چپ دست نیز قابل استفاده است.

گفتنی است، مرکز نوآوری با توجه به رسالت خود در حمایت از طرح های نوآورانه، طرح های ارائه شده توسط صاحبان ایده را در مرحله اول در شورای پذیرش مطرح و پس از تصویب، تسهیلات و حمایت هایی در اختیار آن ها قرار می دهند. در مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجرایی کردن طرح، گزارشی از روند کار خود به این مرکز ارائه می کنند و با حمایت های مشاوران، طرح های خود را به صورت نمونه اولیه به اتمام می رسانند.

شایان ذکر است در صورت اتمام موفق طرح ها، پارک علم و فناوری یزد مشاوره و حمایت های لازم برای ثبت اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار می دهد.