از طرح ربات متحرک با استفاده از چرخ های تغییر شکل پذیر، با حضور اعضای شورای پذیرش مرکز نوآوری و صاحبان طرح، روز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۹۷ در مرکز نوآوری پردیس فناوری دانشگاه یزد دفاع شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، به گفته آرمان مردانی و سعید ابراهیمی، صاحبان این طرح، رباط چهار چرخ به همراه چرخ های سازگار و تغییر شکل پذیر،طراحی، بهینه سازی و ساخته شده است.این چرخ ها برای کمک به ارتقایِ توانایی پیمایش در سطوح سخت و نرم طراحی شده اند.
از ویژگی های این طرح تغییر عرض و ارتفاع چرخ ها، که میزان تماس را به خوبی کنترل می کند و هم چنین تغییر شکل پذیری ساختار که به پیمایش کمک می کند.این طرح با حمایت های مالی و مشاوره ای توسط مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد طی ۱۳ ماه به پایان رسیده است.
گفتنی است، مرکزنوآوری پارک علم وفناوری یزد در راستای حمایت از افراد خلاق و نوآور و به منظور پرورش ایده های نو و کاربردی، از طرح های نوآورانه و کاربردی با قابلیت تجاری سازی، حمایت مادی و معنوی می نماید.