از طرح تهیه و شناسایی نانواکسیدهای fe2o3 و Bi2o3 با استفاده از کیلیت دهنده کربوکسیلیک اسیدها روز شنبه 23 بهمن در مرکز نوآوری زیست فناوری وابسته به پارک علم و فناوری یزد دفاع شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این طرح با عوامل کیلیت دهنده ارزان قیمت، نانو ذرات fe2o3 و Bi2o3 تهیه و نقش عوامل کیلیت دهنده و اندازه ذرات، چگونگی رشد آنها و ساختار کریستالی بلورهای تشکیل شده و اکسیدهای فلزی بررسی می شود.

در این تحقیق که توسط قاسم احدیت و با همکاری معصومه طباطبایی ارائه شده، از دستگاه های IR، SEM و TEM استفاده شده است.

گفتنی است مرکز نوآوری با توجه به رسالت خود در حمایت از طرح های نوآورانه، طرح های ارائه شده توسط صاحبان ایده را در مرحله اول در شورای پذیرش مطرح و پس از تصویب، تسهیلات و حمایت هایی در اختیار آن ها قرار می دهند. در مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجرایی کردن طرح، گزارشی از روند کار خود به این مرکز ارائه می کنند و با حمایت های مشاوران طرح های خود را به صورت نمونه اولیه به اتمام می رسانند.

شایان ذکر است در صورت اتمام موفق طرح ها، پارک مشاوره و حمایت های لازم برای ثبت اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار می دهد.