جلسه ارزیابی ایده های راه یافته به مرحله دوم سومین جشنواره شتاب ملی در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه ایده های برگزیده ارسالی از سوی استان های کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و برگزیدگان این مرحله برای ورود به مرحله نهایی جشنواره، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند.
گفتنی است مرحله نهایی سومین جشنواره شتاب ملی همزمان با هفته پژوهش و فناوری برگزار خواهد شد و صاحبان ایده های منتخب در این جشنواره از حمایت مادی و معنوی جهت توسعه و اجرایی نمودن ایده خود برخوردار خواهند شد.