دفتر مرکزی تجاری‌سازی فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مجموعه خدمات دانش‌بنیان و محصولات قابل عرضه‌ را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از وزارت علوم، دکتر جوانمرد مدیر دفتر تجاری‌سازی فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در این خصوص گفت: این مجموعه تنها بخشی از خدمات دانش‌بنیان و محصولات قابل عرضه است که توسط محققین و پژوهشگران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران طراحی، تولید و ساخته شده‌است.
وی افزود: این مجموعه شامل تجهیزات، فناوریها، محصولات، مواد و خدمات قابل فروش است که به لحاظ کیفیت قابل رقابت با نمونه‌های خارجی بوده و به لحاظ قیمت به مراتب کمتر از نمونه‌های مشابه خارجی است.
دکتر جوانمرد گفت: کلیه تجهیزات ساخته شده توسط آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان‌های ذیربط مورد آزمون و تایید قرار گرفته‌است.
وی درخصوص فرآیند خرید تجهیزات گفت: کلیه محصولات قابل فروش دراین کتابچه با قیمت‌های پیشنهادی قابل عرضه است.
گفتنی است متقاضیان می‌توانند از طریق مراجعه حضوری یا مکاتبه با دفتر مرکزی تجاری‌سازی فناوری قراردادی با متقاضی منعقد و پس از واریز وجه به شماره حساب مندرج در قرارداد، تجهیزات، فناوریها، مواد و خدمات قابل فروش مورد نظر با شرایط مندرج در کتابچه را دریافت کنند.

  • ۱۸ خرداد, ۱۳۹۳