به گزارش روابط عمومی پارک، در جشنواره امسال به منظور تحقق ایده ها و کارآمدی آنها در جامعه حمایتهای ویژه ای در نظر گرفته شده که از جمله آنها حمایت مرکز نوآوری پارک از ایده های برتر منتخب جهت تجاری سازی و ثبت مالکیت معنوی آنهاست. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ارایه طرح می توانند به سایت مرکز نوآوری به نشانی http://noavari.ystp.ac.ir مراجعه نمایند.

  • ۲۱ مهر, ۱۳۹۱