از طرح نوآورانه ربات سرآشپز روز یک شنبه ۱۱ آبان ۹۹ در مرکز نوآوری پارک یزد دفاع شد.
این ربات که در دسته ربات‌های pick and place قرار می گیرد شامل سه بخش کلی رابط کاربری، شناسایی و برداشت است.
رابط کاربری، اطلاعاتی از جمله نوع و تعداد ماده غذایی را دریافت نموده و آن را به واحد شناسایی انتقال می‌دهد. دو سنسور تشخیص رنگ و مادون قرمز، مواد انتخاب شده را شناسایی نموده و دستور برداشت از بخش شناسایی و جدا کردن ظروف مورد نظر صادر می شود. قسمت برداشت این ربات نیز شامل سه بخش جدا کننده ظروف شناسایی شده از مسیر توسط یک بازو، انتقال به محل برداشت توسط دیسک های دوار و برداشت ظروف توسط آهن ربا و تخلیه و رهاسازی آن است.
گفتنی است، صاحبان این طرح، سیدرضا حسینی رباط، سیدمحمدعرفان نبوی زاده، هادی جوکار و سیدمحمدطه حسینی بافقی، همگی از دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه یزد هستند.