چهاردهمین نشست مشترک روسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور در پارک زیست فناوری قشم برگزار شد.

هدف از این نشست که با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فناوری وزارت علوم، معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، رئیس امور پژوهش و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، روسای پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و جمعی از مسئولین مربوط برگزار شد، هم افزایی بیشتر میان تصمیم گیران حوزه فناوری و مدیران ستادی و همچنین تبادل نظر پیرامون اهم مسائل پارک ها و مراکز رشد بود.

ارائه گزارش عملکرد حوزه فناوری، سیاست ها و برنامه های معاونت پژوهش و فناوری در سال 95، نحوه تعامل با پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، تامین منابع مالی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور، تشریح ساختار و فعالیت های انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران و برنامه های آتی آن در سال 95، نحوه تعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک با پارک ها و مراکز رشد کشور و خدمات قابل ارائه به شرکت ها و تشریح ظرفیت های موجود و آماده بهره برداری منطقه آزاد قشم برای کمک به پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور، عمده مسائلی بود که در این نشست مطرح شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در حاشیه این نشست دو روزه به منظور بررسی مسائل جاری پارک ها پانل های تخصصی برگزار شد.

بررسی قوانین بیمه، مالیات، گمرک و سایر مسائل حقوقی شرکت های مستقر، بررسی قابلیت ها و امکانات مناطق آزاد جهت صادرات محصولات دانش بنیان، تحلیل چالش های پیش روی رؤسای پارک ها و مراکز رشد و بررسی ظرفیت های صندوق نوآوری و شکوفایی و پژوهش و فناوری از جمله مباحث مطرح شده در پانل های تخصصی روز نخست بود.

در پانل روز دوم نیز ظرفیت های پارک های علم و فناوری در حوزه بین الملل و استقرار شرکت های خارجی در دوره پسابرجام مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

معرفی سامانه شعف، پرسش و پاسخ در خصوص مسائل مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین برنامه راهبردی پارک های علم و فناوری کشور از دیگر برنامه های ارائه شده بود.

گفتنی است، در این نشست همچنین رئیس انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس نیز به ایراد سخن پرداختند و پارک علم و فناوری یزد نیز با عضویت در اکثر پانل ها حضور پررنگی در این نشست داشت.