پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه جانبی بیست و چهارمین همایش سالیانه مهندسی مکانیک حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نمایشگاه علاوه بر پارک ، برخی از شرکت های مستقر در آن مانند صافات انرژی و کولاک گستر نیز حضور یافته و به معرفی محصولات خود پرداختند.
داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز ضمن بازدید از غرفه های این نمایشگاه از نزدیک در جریان آخرین اقدامات و دستاوردهای آنان قرار گرفت.
گفتنی است؛ نمایشگاه جانبی همایش سالیانه مهندسی مکانیک 7 تا 9 اردیبهشت در دانشگاه یزد ادامه دارد