مجتبی مرآت؛ مدیرعامل شرکت مشاورین علم و صنعت مستقر در پارک علم و فناوری یزد، با همکاری دکتر هادی جعفری؛ استاد دانشگاه صنعتی شاهرود و با حمایت مالی پارک علم و فناوری یزد با مقاله ای با موضوع کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان دشت ابرکوه در دهمین کنفرانس جهانی منابع آب اروپا EWRA حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، مجتبی مرآت محور کنفرانس امسال را منابع آب و محیط زیست عنوان کرد که شامل بخش های آب و هوا، مدیریت منابع آب، خشکسالی و کمبود آب، کیفیت اب، شبکه آب های شهری، مدیریت آب و کشاورزی و قوانین و سیاست ها و افزود: بیشترین مقالات در حوزه خشکسالی، کیفیت آب و زیست محیطی بود.
وی همچنین بیشترین تاکید در حوزه زیست محیطی را بر پساب های صنعتی، تصفیه و بهسازی پساب ها به عنوان منابع آب جدید در بخش سخت افزاری دانست.
مرآت در خصوص عمده ترین کارگاه های آموزشی برگزار شده، تصریح کرد: مدل سازی آب های زیرزمینی(در حوزه GIS)، توسعه فناوری های آب در بخش نرم افزاری، مدیریت مصرف آب را از عناوین این کارگاه ها بود.
وی خاطر نشان کرد 5 مورد مقالات ایرانی در این کنفرانس شرکت داده شد که مقاله “منشا فلزات سنگین و نیترات در آبهای زیرزمینی آبخوان دشت ابرکوه” از شرکت مشاورین علم و صنعت یزد، با حمایت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود و حمایت مالی مرکز توسعه فناوری های آب پارک علم و فناوری یزد نیز در این بین بود.
مرآت ادامه داد: نکته شاخص این مقاله بحث میزان بارندگی کم این ناحیه در مقایسه با خشک ترین منطقه اروپا با 200 میلی متر بارش سالانه بود که در سال های 94 و 95 تنها دارای50 میلی متر بارش بوده است.
گفتنی است این کنفرانس به صورت دوسالانه توسط انجمن آب اروپا در شهرهای مختلف این قاره برگزار و اعتبار علمی آن سبب چاپ مقالات در نشریات springer است.

  • ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶