مدیران مراکز رشد پارک علم و فناوری یزد در کارگاه «فرآیندها و شیوه‌های اجرایی در مراکز رشد فناوری» که توسط شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان در راستای ارتقاء توان تخصصی مدیران و کارشناسان مراکز رشد در تاریخ 18 و 19 شهریورماه برگزار شد، شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از مرکز رشد ابرکوه، در این کارگاه آموزشی که با خیر مقدم آقای دکتر کشمیری ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز گردید، دکتر محمد جواد امیدی، مهندس حدیدی، دکتر حسن خاکباز، سرکار خانم مهندس لیلا خدابنده، سودابه آقابابایی و کتایون رحیم زادگان به ایراد سخنرانی پرداختند. در این نشست آموزشی مطالبی همچون اصول و مبانی مراکز رشد، آشنایی با فرآیند جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد، معرفی دوره رشد مقدماتی، هدایت و حمایت از واحدهای فناور در مرکز رشد، خدمات قابل ارائه در مراکز رشد، ارزیابی در مراکز رشد فناوری و مواردی دیگر ارائه گردید.

گفتنی است در این نشست آموزشی از پارک علم و فناوری یزد مدیران مراکز رشد بیوتکنولوژی، علوم انسانی و مدیریت، ابرکوه،تفت، خاتم، اردکان و مهریز نیز حضور داشتند.

  • ۲۲ شهریور, ۱۳۹۳