اعلام کرد: که شرکتهای پارک علم و فناوری یزد حضو ر پررنگ و فعالانه ای در این نمایشگاه داشتند.

وی گفت : جمعی از مسئولین و متخصیین پیشرفتهای شرکتهای فناور را تحسین نمودند. این شرکتها ‘ شاخص های ارزیابی گذشته را بدست آورده ورتبه 8 را کسب کردند..

امیدواریم که در سالهای آینده رتبه شایسته تری بدست آورند واز حمایت بیشتر مسئولان برخوردار گردند .

  • ۸ آبان, ۱۳۹۰