سید حسام حسینی مدیریت شرکت کمان اعلام نمود : نمایشگاه قرآن در بخش های متعدد از جمله نشر مکتوب ، نشر دیجیتال ، تابلو فرش ، صنایع دستی و …. برگزار گردید .

وی افزود : حضور شرکت کمان و نرم افزار ناشتا در این نمایشگاه بسیار پر رنگ تر از حد انتظار بود و خوشبختانه توانستیم در مجموع بیش از 3800 نسخه از محصول خود را بفروش برساننیم. این تیراژ فروش از یک عنوان محصول در نمایشگاه به نظر می رسید بالاترین تیراژ در کل نمایشگاه و در تمام بخش های آن باشد .

آقای حسینی گفت : در این نمایشگاه صرفاٌ ارائه آثار با موضوع قرآنی امکان پذیربود از این رو بنا به تصمیم هیئت مدیره ، نرم افزار ناشتا 3 که قرار بود در نمایشگاه رسانه های دیجیتال برای اولین بار ارائه گردد. با ا فزودن دو بخش قرآنی ، با سرعت بیشتر، آماده گردید و با این ترفند شرکت کمان توانست در این نمایشگاه حضور پر رنگ تری داشته باشد .

  • ۱۱ آبان, ۱۳۹۰