به گزارش روابط عمومی پارک، شرکتهای توسعه صنعت اسب، سامان کشت گستر یزد، پردیس پژوهش، سیمین کشت کویر، آذران صنعت ایساتیس ، تعاونی اکسیر الماس سبز ایساتیس و تحقیقاتی گیاهان دارویی بوستان یزد در این نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد را به نمایش گذاشتند.

رایزنی با مسئولان ستاد توسعه زیست فناوری به منظور جلب حمایت از شرکتهای پارک علم و فناوری فناوری یزد، برگزاری نشست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان اسب کشور توسط غرفه پارک علم و فناوری یزد در محل مذاکرات ویژه سالن خلیج فارس، برگزاری اجلاس کارگروه حفظ ذخایر ژنتیکی اسب کاسپین توسط غرفه پارک، مذاکراه نماینده شرکت سیمین کشت جهت ساخت دستگاه های مورد نیاز مثل سرشاخه خردکن، همزن توده و خرد کن کود آماده شده با شرکتهای آریا پرتوپلاست و شرکت فارس کشت افزار کاوه از جمله فعالیتهای صورت گرفته در این نمایشگاه بود.

  • ۲۱ بهمن, ۱۳۹۱