رئیس پارک علم و فناوری یزد به منظور شرکت در سی و سومین کنفرانس سالیانه انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری(IASP) به همراه مشاور ارتباطات و مدیر امور بین الملل پارک به کشور روسیه عزیمت نمود.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، اهم برنامه های کنفرانس را استفاده از تجارب و دستاوردهای شرکت کنندگان در قالب ارائه سخنرانی، مقالات، نمایشگاه های جانبی و جلسات دو جانبه و چند جانبه بر شمرد.

وی این رویداد را برای معرفی پارک علم و فناوری یزد به سایر پارک ها و ارائه توانمندی های شرکت های پارک، به منظور بازاریابی و جلب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری فرصتی مغتنم دانست و افزود: در این کنفرانس با نمایندگانی از پارک های کشور میزبان، هند، ایتالیا و رومانی در قالب ملاقات های دو جانبه صورت گرفته و بازدیدی از پارک های استروگینو و تکنو پارک روسیه و شرکت های مستقر انجام شد.

گفتنی است، شرکت در مجمع عمومی و رأی گیری برای انتخاب میزبان سال 2018 از دیگر برنامه های سفر بود که با تلاش و همراهی پارک های ایران، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان میزبان انتخاب شد.