دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی، دبیر کارگروه مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فردا چهارشنبه 9 مهر ماه با حضور در اتاق بازرگانی، معاون و کشاورزی یزد، به تشریح تبیین سیاستهای دولت در خصوص حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان می‌پردازد.

به گزارش روابط عمومی پارک، مدیران شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد می‌توانند در این جلسه حضور داشته باشند

  • ۸ مهر, ۱۳۹۳