پارک علم و فناوری ، سازمان اسناد ملی ، جامعه سردفتران اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و موسسه ریحانه الرسول ، اداره کل ثبت استان یزد را در برپایی نمایشگاه یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت را یاری دادند .در غرفه پارک علم و فناوری مراجل ثبت اختراع ، نمونه های ثبت اختراع مخترعین یزدی ، اولین مخترع و جوان ترین مخترع نمایش داده شد.

در نمایشگاه یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت در بعد علمی و تحقیقی نیز تحقیقات متنوع و ارزشمندی توسط سران دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ثبت اسناد واملاک د موضوع ثبت و سند ارائه شده است و همچنین دانشجویان حقوق ثبت دانشگاه علمی و کاربردی واحد شهرستان میبد و تفت و یزد از نمایشگاه بازدید و بصورت عملی در جریان امور مربوط به ثبت قرار گرفتند .

افتتاح جامعه سردفتران ازدواج وطلاق استان باهدف ترویج فرهنگ ازدواج ، افتتاح ساختمان اداری ثبت اسنادواملاک خاتم، همایش اجرای اسنادرسمی باکارگاه آموزشی از دیگر برنامه های جانبی این یادمان بود .گفتنی است که روزانه بطورمتوسط دوهزار تفر از این نمایشگاه بازدید کردند

  • ۳۰ فروردین, ۱۳۹۰