در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از ایسنا، حسین دشتی خویدکی با بیان این که تالیم یکی از سمی‌ترین فلزات سنگین است که سمیت آن برای پستانداران حتی از فلزات سنگین بسیار سمی مانند کادمیم، جیوه و سرب نیز بیشتر است، اظهار کرد: کاربرد این طرح در تصفیه پساب‌های صنعتی به ویژه کارخانه‌های سیمان و کاشی و سرامیک است که محتوی یونهای تالیم بسیار سمی هستند.

وی با اشاره به تمرکز این طرح بر حذف یونهای تالیم (I) و (III) از محلول‌های آبی، در رابطه با این طرح تصریح کرد: از میان روشهای متفاوت برای حذف یون‌های فلزات سنگین از محلولهای آبی، جذب سطحی به خاطر داشتن مزایایی از قبیل هزینه پایین، سهولت دسترسی به جاذب، آسانی عملکرد و زمان کم انجام فرایند نسبت به بقیه روشها برتری دارد؛ لذا برای حذف این آلاینده‌ها از روش جذب سطحی استفاده شده است.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: جاذب به کار برده شده در این طرح یک جاذب طبیعی (برگ درخت اوکالیپتوس) است که در یزد فراوان و به راحتی در دسترس است و برای کارایی بیشتر جاذب، پودر آن مورد استفاده قرار گرفته است.

وی گفت: نتایج اولیه نشان دادند که برای این که یونهای تالیم مثبت بر روی جاذب مورد استفاده، درصد جذب قابل توجهی داشته باشد، این جاذب باید با آنیون ویژه‌ای عامل‌دار شود، بنابراین برای عامل دار کردن پودر برگ درخت اوکالیپتوس از محلول سدیم هیدروکسید استفاده شد.

دشتی اضافه کرد: نتایج بعدی نشان دادند که درصد جذب یونهای تالیم (I) و (III) بر روی این جاذب به متغیرهایی نظیر pH اولیه محلول، زمان تماس، مقدار جاذب، دما و غلظت اولیه یونهای تالیم بستگی دارد و تحت شرایط بهینه این پارامترها، درصدهای جذب رضایت بخش برای جذب سطحی یونهای مذکور بر روی پودر برگ اوکالیپتوس عامل‌دار شده به ترتیب 81.5 درصد و 78.2 درصد به دست آمدند.

  • ۶ اسفند, ۱۳۹۱