جلسه کارشناسان مرد با رییس پارک علم و فناوری یزد شنبه 21 دی ماه با حضور تمامی کارشناسان در محل جلسات پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک، این جلسه با موضوعیت ارائه گزارش عملکرد و طرح نظارت و پیشنهادات در جهت بهبود فرآیندها و همچنین طرح مشکلات و دغدغه های پرسنل برگزار شد.

ریاست پارک با تأکید بر اجرای نظام پیشنهادها و چگونگی انجام آن، از حضار در جلسه خواست تا در تحقق هرچه بهتر این موضوع، تلاشهای خود را بیش از پیش بکار گیرند و هرگونه هماهنگی و کمکهای لازم در این باره از طرف حوزه ریاست در اختیار آنها قرار ‌گیرد.

  • ۲۱ دی, ۱۳۹۲