جلسه پرسنل خانم با رییس پارک علم و فناوری یزد سه شنبه 17 دی ماه با حضور تمامی خانم ها در محل جلسات پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک، این جلسه با موضوعیت ارائه گزارش عملکرد و طرح نظارت و پیشنهادات در جهت بهبود فرآیندها و همچنین طرح مشکلات و دغدغه های پرسنل برگزار شد و ریاست در راستای تحقق برخی از مسائل قول مساعد داد.

  • ۱۵ دی, ۱۳۹۲