جلسه هیئت اجرایی مناطق 2 و 4 کشور در تاریخ 24/12/93 با حضور حجت الله مرادی پور رییس گروه حمایت های مالی، حقوقی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کیانی نماینده کمیسیون مالی مناطق فناوری 3 و 5، شهرام شکوهی معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و نمایندگان پارک های خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و بوشهر به میزبانی استان یزد، در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید.

مهندس شکوهی رئیس هیات اجرایی مناطق دو و چهار فناوری ضمن خیر مقدم به اعضا و آرزوی سالی پر از بهروزی ابراز امیدواری کرد این جلسه نیز چونان جلسات قبل بتواند در حفظ و ارتقای منابع انسانی پارکها که بزرگترین سرمایه های حوزه توسعه فناوری در کشور به شمار می روند دستاوردهای خوبی را به همراه داشته باشد

حجت الله مرادی پور نیز با تبریک پیشاپیش سال نو از اقدامات انجام شده در حوزه نیروی انسانی در سال 1393، خبر داد و ابراز امید واری کرد این جلسه نیز بتواند در راستای ارتقاء منابع انسانی تصمیمات خوبی را اتخاذ نماید.

در ادامه دستور کارهای جلسه قرائت شد و پس از بحث و بررسی تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

  • ۲۵ اسفند, ۱۳۹۳