در پارک علم و فناوری یزد برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی پارک، از موضوعاتی که طی این دوروز به آن پرداخته می شود می توان به مواردی همچون استماع گزارش عملکرد پارکهای متقاضی برگزاری دوره های آموزشی سی گانه منتخب هیأت اجرایی بابت نیمه اول سال، تعیین خط مشی لازم در راستای اجرایی کردن حداقل موضوع ماده 50 از فصل هفتم آیین نامه استخدامی و موارد دیگر اشاره کرد.

  • ۱۶ مهر, ۱۳۹۱