به گزارش روابط عمومی پارک، در این جلسه محمدعلی امراللهی، رییس پارک علم و فناوری یزد به ارایه گزارشی از روند فعالیت پارک علم و فناوری یزد پرداخت و ابراز امیدواری کرد که این هرچه سزیعتر مصوبات این جلسه عملیاتی شود چراکه یکی از مهم ترین دغدغه های پارکهای علم و فناوری رسیدگی به منابع نیروی انسانی آنهاست.وی همچنین افزود: امیدواریم این جلسه منشاء خیر و برکت برای تمامی پارکهای سراسر کشور باشد.

امراللهی با اشاره به مشکلات اقتصادی کارکنان بر ضرورت بازبینی وضعیت قراردادی کارکنان تأکید وخواستار پیگیری هیأت اجرایی جهت تصویب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پارکها شد.

بر گفتنی است از موضوعاتی که طی این دوروز به آن پرداخته می شود می توان به مواردی همچون استماع گزارش عملکرد پارکهای متقاضی برگزاری دوره های آموزشی سی گانه منتخب هیأت اجرایی بابت نیمه اول سال، تعیین خط مشی لازم در راستای اجرایی کردن حداقل موضوع ماده 50 از فصل هفتم آیین نامه استخدامی، ارایه گزارش عملکرد پارکها در خصوص نحوه صدور احکام و قراردادهای تطبیق وضع کارکنان براساس آیین نامه استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی و موارد دیگر اشاره کرد.

  • ۲۲ مهر, ۱۳۹۱