به نقل از معاونت فناوری

در ابتدای جلسه آقای تقدسی مدیر سازمان انرژی های نو ایران توضیحاتی در باره انرژیهای زمین گرمایی و سهم آن در سبد انرژی جامعه توضیحاتی داد سپس آقای مهندس شکوهی معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد توضیحاتی در خصوص معرفی فناوری و نهادهای حمایت کننده از فناوری های نوین در زمینه انرژی نو ارائه نمود .

در ادامه جلسه آقای مهندس شریف یزدی در رابطه با روندهای جایگزینی انرژی نو با انرژی های متداول و نقش بهره وری در مدیریت انرژی و اقدامات مورد نیاز برای بهره گیری حداکثری از منابع انرژی توضیحاتی ارائه نمود . همچنین در ادامه جلسه آقای دکتر کلانتر دررابطه با خانه خورشیدی و ایجاد یک مدل جهت بهره گیری حداکثر ازمنابع انرژی مطالب مفیدی ایراد نمود . در پایان نشست شرکتهای خصوصی و افراد به بیان نقطه نظرات کارشناسی خود پرداختند.

  • ۸ دی, ۱۳۸۹