جلسه هماهنگی هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی با حضور داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد و محمدصالح اولیاء، رئیس دانشگاه یزد، 13 مهر 95 در سالن کنفرانس دانشگاه یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست داریوش پورسراجیان ضمن قدردانی از دانشگاه یزد برای کمک به برگزاری هفتمین دوره مسابقات، گفت: امیدواریم امسال با همکاری این دانشگاه، هشتمین دوره مسابقات با کیفیت مناسب تری برگزار شود.

وی با تاکید بر لزوم آشنایی دانش آموزان با فضای دانشگاه ها، گفت: برگزاری این مسابقات در دانشگاه یزد فرصت مناسبی است برای آشنایی دانش آموزان با ظرفیت های این دانشگاه و جذب نخبگان آن ها.

محمدصالح اولیاء، رئیس دانشگاه یزد نیز در این نشست با بیان اینکه توسعه کمیت مسابقات نباید به کیفیت آن لطمه وارد کند، گفت: برند این مسابقات به نام یزد ثبت شده بنابراین باید تلاش کنیم تا با مدیریت مناسب این عنوان حفظ شود.

وی افزود: دانشگاه یزد امسال نیز آمادگی همکاری با پارک علم و فناوری برای برگزاری هشتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی را دارد.

در ادامه امین درخشان، دبیر اجرایی مسابقات نیز گزارشی از برگزاری مسابقات در هفت دوره گذشته ارائه و سپس اقدامات انجام شده برای این دوره از مسابقات را عنوان کرد.

گفتنی است، در این نشست که محمدرضا فاضل، مدیر حوزه ریاست دانشگاه یزد، مدیران حراست دانشگاه و پارک و محمدرضا صمدزاده نیز حضور داشتند، مسائلی از قبیل تصویب زمان برگزاری مسابقات، معرفی دبیر کمیته هماهنگی دانشگاه یزد به دبیرخانه مسابقات و مشخص کردن اعضای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.