به گزارش روابط عمومی پارک، در این جلسه مدیران شرکتها از دغدغه‌ها و نیازهای خود از بانک تجارت گفتند. از جمله درخواستهایی که توسط شرکتها در این جلسه مطرح گردید می‌توان به مواردی همچون ضمانت‌نامه بانکی‌، ارائه تسهیلات به شرکتها، خدمات الکترونیکی بانک، حمایت از کارکنان شرکتها و مشاوره های بانکی اشاره کرد.

در ادامه ریاست پارک ضمن خیرمقدم به مدیران بانک تجارت به جمع‌بندی موضوعات مطرح شده پرداخت. در ادامه قیصری، مدیر بانک تجارت به تشریح قوانین و شرایط بانک برای ارائه تسهیلات پرداخت. قیصری در خصوص صدور ضمانت نامه ها و مشکلات مطرح شده در این مورد قول پیگیری داد. وی همچنین در مورد سایر موارد مطرح شده در جلسه نیز توضیحاتی را ارائه کرد.

  • ۱۰ آذر, ۱۳۹۲