جلسه شورای پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد در تاریخ 2/11/92 با حضور اعضاء تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک، در این جلسه در خصوص مسائلی همچون سیستم ورود و خروج، وضعیت نیروهای پارک و سیستم آرشیو الکترونیکی بحث و تبادل نظر به عمل ‌آمد و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

  • ۱ بهمن, ۱۳۹۲