به گزارش روابط عمومی بررسی مشکلات پیش روی کارکنان در سال 90 و راهکارهای آن در سال جدید یکی از مهم ترین اهداف برگزاری این جلسه است .

  • ۲۳ اسفند, ۱۳۹۰