به گزارش روابط عمومی پارک، در ابتدای جلسه حمیدرضا زارع، دبیر علمی دهمین جشنواره ملی ایده های برتر ضمن خوش آمدگویی به حضار، چگونگی ایجاد کمیته داوری جشنواره مورد بررسی قرار داد و گفت: برای انتخاب کمیته داوری جشنواره باید به فرآیندهایی همچون گروه های علمی، غربالگری، سرپرست علمی، داوری، کمیته جستجو و کمیته سرپرستان توجه کرد.

وی در ادامه چگونگی ثبت ایده توسط ایده پردازان و نحوه راه یابی “ایده” به سیستم غربالگری و داوری را تشریح کرد و افزود: انتخاب غربالگران و تعدادشان در هر رشته و گروه علمی به نحوه انتخاب داوران جشنواره بستگی دارد.

در پایان سید ابولفضل شاهزاده فاضلی، دبیر دهمین جشنواره ملی ایده های برتر اظهار داشت: ارزیابی داوران باید بر مبنای دو پارامتر خلاقیت و کارایی شکل گیرد و سپس به تشریح این موضوع پرداخت.

  • ۲۳ مهر, ۱۳۹۱