جلسه بررسی شاخصهای بودجه‌ریزی با حضور کارشناسان بودجه و مدیران طرح و برنامه پارکهای علم و فناوری کشور امروز یکسنبه مورخ 93/8/11 در یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک، مهندس شکوهی، معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد در ابتدای جلسه با عرض تسلیت ایام شهادت اباعبدالله الحسین ضمن خیرمقدم به حضار، ساماندهی نحوه بودجه‌ریزی براساس عملکرد و توجه ویژه به بودجه پارکها را زمینه‌ساز تحولی عظیم در این حوزه دانست و آن را مستلزم تغییر نگاه مسئولین این حوزه به پارک عوان کرد.

مهندس شکوهی در ادامه به اهمیت ایجاد برنامه ریزی عملیاتی برای تحقق بودجه‌ریزی عملکردی اشاره کرد و این طرح را در لحاظ کردن شاخصهای برنامه‌ریزی عملیاتی در ساختار مدیریت مالی پارک ضروری دانست.

وی پارکهای علم و فناوری را اصلی‌ترین مؤلفه توسعه فناوری کشور دانست و برگزاری چنین جلساتی را برای هماهنگ شدن هرچه بیشتر پارکها در جذب بودجه‌های عمومی کشور مفید دانست.

در ادامه جلسه آقای راحتی، دبیر کمیته هماهنگی پارکهای علم و فناوری توضیحاتی را در مورد نحوه استخراج شاخصهای بودجه‌ریزی در پارکها ارائه نمود و نمایندگان پارکها نظرات خود را در رابطه با این شاخصها بیان کردند.

  • ۱۱ آبان, ۱۳۹۳