جلسه هم اندیشی همکاری های فیمابین مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و مرکز شتاب دهنده نوآوری پیشگامان، روز چهارشنبه 22 دی ماه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه ، مدیران و کارشناسان مرکز نوآوری و مدیر مرکز شتاب دهنده نوآوری پیرامون مباحث ی از جمله تربیت نیروی ماهر و هدفمند، جذب سرمایه گذار، قوانین حقوقی و… میان مرکز شتابدهنده پیشگامان و مرکز نوآوری تبادل نظر کردند.

مدیر عامل شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه دانش ایساتیس، مستقر در پارک علم و فناوری یزد، در خصوص پذیرش تیم ها اظهار داشت: تیم های متقاضی صاحب ایده می توانند از طریق سایت ثبت نام کنند و پس از اخذ تایید کمیته کارشناسان مرکز شتابدهنده، به صورت رایگان در دوره های آموزشی این مرکز حضور یابند.

مهدی مهاجرانی مدت این دوره را دوماه عنوان کرد و افزود: دانشجویان و علاقه مندان به ایجاد کسب و کار در حوزه it و ict ، در این مدت ایده های خام را با خدمات این مرکز به مرحله اجرایی شدن می رسانندکه این خدمات شامل دوره های آموزشی، مشاوره های فنی و کسب و کار و فضای کار می باشد.

وی معیار پذیرفته شدن تیم ها در دومین سطح از حمایت های مرکز شتابدهنده را درآمدزایی ایده، کارگروهی و فعالیت مفید در دوره اول خواند.

امین درخشان، مدیرعامل شرکت پارسان الکترونیک و مجری راهبری مرکز نوآوری پارک یزد، نیز در پایان این جلسه، ضمن تشریح اهداف و حمایت های مرکز نوآوری در سطوح دانش آموزی و دانشجویی به ارائه ی مدل و نحوه ترویج خلاقیت و نوآوری در این مرکز پرداخت.