توسط مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

به گزارش روابط عمومی پارک، در این جلسه خانم مفیدی به بیان تجربیات خود و مشکلات پیش روی پرداختند.

  • ۲۴ آذر, ۱۳۹۲